จับกัง

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Jub Kung - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

ยามเดือนเลื่อนลาคราโลก

หลับไหล

 

กลิ่นคราบเหงื่อไคล

ยังไม่จากจาง

 

สองแขน สองเข่า

 

สองเท้ายังมีพลัง

 

คนใช้แรงงาน

 

พวกฉันนั้นมิเคยหมด

เหงื่อที่รินหยดรดร่างผ่านยังพสุธี

 

ด้วยหนังหุ้มเนื้อ

กอบเกื้อเอื้ออารี

 

แรงงาน แรงงาน

 

มีแจกจ่ายไปทั่วแดน

 

ใครเคยคิดบ้าง

จับกังอย่างพวกฉัน

 

เม็ดข้าวที่ผ่านไหล่ฉัน

เลี้ยงคนตั้งหลายแสน

 

พวกท่านอิ่ม

ฉันชิมแต่ความแร้นแค้น

 

เหนื่อยล้า ท้องกิ่ว

 

เมื่อความหิวมันตามทวง

 

ใครเคยคิดบ้าง

 

จับกังอย่างพวกฉัน

 

เม็ดข้าวที่ผ่านไหล่ฉัน

เลี้ยงคนตั้งหลายแสน

 

พวกท่านอิ่ม

ฉันชิมแต่ความแร้นแค้น

 

เหนื่อยล้า ท้องกิ่ว

 

เมื่อความหิวมันตามทวง

 

หากขาดพวกฉันท่านคงได้คิด

 

ฉันไม่มีสิทธิ์

คิดไกลไปใหญ่หลวง

 

มีข้าวป้อนปาก

สามมื้อถือได้ดังทรวง

 

สิ่งที่หวงของใครฉันไม่ต้องการ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***