วันที่เท่าไร?

POLAX20 ส.ค. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: วันที่เท่าไร?

ศิลปิน: POLAX

 

ปฎิทินจะเปลี่ยนไปทุกทุกวัน

ไม่เคยรอให้ใครดึงอยู่ที่เดิม

ดวงอาทิตย์จะผลัดวน

กับดวงดาวพร้อมจันทรา

จะไม่คอยเหมือนกับฉัน

เพราะคำพูดจา

 

เดี๋ยวกลับมาคงไม่นานจะมาหาแน่นอน

 

เธอยังจำได้ไหมว่าวันที่เท่าไร

ที่เธอบอกกับฉันว่าเธอจะกลับมา

สุดท้ายแล้วก็คงเป็นคำพูดลอยๆ

ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เหมือนคำสัญญา

 

ฤดูหนาวจะกลับมาตามเวลา

ไม่กี่เดือนก็กลับมาเหมือนเดิม

ดวงอาทิตย์จะผลัดวน

กับดวงดาวพร้อมจันทรา

จะไม่คอยเหมือนกับฉัน

เพราะคำพูดจา

 

เดี๋ยวกลับมาคงไม่นานจะมาหาแน่นอน

 

เธอยังจำได้ไหมว่าวันที่เท่าไร

ที่เธอบอกกับฉันว่าเธอจะกลับมา

สุดท้ายแล้วก็คงเป็นคำพูดลอยๆ

ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เหมือนคำสัญญา

 

เธอยังจำได้ไหมว่าวันที่เท่าไร

ที่เธอบอกกับฉันว่าเธอจะกลับมา

สุดท้ายแล้วก็คงเป็นคำพูดลอยๆ

ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เหมือนคำสัญญา

 

เธอยังจำได้ไหมว่าวันที่เท่าไร

ที่เธอบอกกับฉันว่าเธอจะกลับมา

สุดท้ายแล้วก็คงเป็นคำพูดลอยๆ

ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เหมือนคำสัญญา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***