พี่ จ.หลายใจ

ใหม่ เจริญปุระ9 มี.ค. 2004

เนื้อเพลง

 

พี่ จ.หลายใจ - ใหม่ เจริญปุระ (Mai Charoenpura)

พี่ปักลายไทย

เอาไว้บนหมอนสีม่วง

 

เป็นรูปหัวใจหนึ่งดวง

 

เสียบทรวงด้วยศรสีเขียว

 

และปักอักษร

ชื่อย่อว่า จใจเดียว

มอบมาเมื่อตอนไปเที่ยว

บอก จใจเดียวมอบด้วยใจรัก

 

พี่บอกความนัยน์

ทราบไว้ว่าขอจองก่อน

แล้วจะขอเป็นคู่นอน

ร่วมหมอนอีกไม่นานนัก

 

และยอมเสียนวล

 

บางส่วนด้วยใจจงรัก

เฝ้าคอยหลายปีดีดัก

จสุดที่รักไม่ยักมาใกล้

 

เพื่อนชื่อบังอร

 

มีหมอนอย่างนี้สีเขียว

ปักชื่อว่า จใจเดียว

 

สีม่วงใต้รูปดวงใจ

 

ถามเพื่อนทันที

หมอนนี้ได้มาอย่างไร

เพื่อนบอกบ้านเหนือบ้านใต้

มีอีกหลายใบ

จากชายชื่อ จ

 

จแจกหมอนใจ

ให้ไว้ตั้งหลายมุมบ้าน

ยังออดอ้อนวอนอ่อนหวาน

 

หว่านของหลอกน้อง อีกหนอ

 

บอก จใจเดียว

 

กลอกกลิ้งจริงจริงนะ จ

 

ชอบใครก็ไปนั่งจ้อ

ลวงให้เขารอพี่

จหลายใจ

 

เพื่อนชื่อบังอร

 

มีหมอนอย่างนี้สีเขียว

ปักชื่อว่า จใจเดียว

 

สีม่วงใต้รูปดวงใจ

 

ถามเพื่อนทันที

หมอนนี้ได้มาอย่างไร

เพื่อนบอกบ้านเหนือบ้านใต้

มีอีกหลายใบจากชายชื่อ จ

 

จแจกหมอนใจ

 

ให้ไว้ตั้งหลายมุมบ้าน

ยังออดอ้อนวอนอ่อนหวาน

หว่านของหลอกน้อง อีกหนอ

 

บอก จใจเดียว

 

กลอกกลิ้งจริงจริงนะ จ

ชอบใครก็ไปนั่งจ้อ

ลวงให้เขารอ

พี่จหลายใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***