บันทึกคนบนถนน 3

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์23 พ.ค. 2006

เนื้อเพลง

Bunthug Kon Bon Thanon 3 - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:Pongsit Kum

 

ผู้คนมากมาย

 

หลายหลายบนท้องถนน

 

มาทำอะไรหนอคุณ

 

ได้ยินเสียงบอกออกไป

 

เป็นทุกข์ทางใจ

 

เขามาขับไล่ไม่เอาผู้นำ

 

ว่าสิ้นไร้จริยธรรม

 

ขาดความชอบธรรมจะนำบ้านเมือง

 

ถึงเคยเลื่องลือ

 

ชื่อเสียงก้องระบือไกล

 

ชาวบ้านตั้งค่อนเมืองไทย

 

จึงเลือกท่านไปขับนำนาวา

 

โอ้วาสนาอำนาจบังตา

ทำท่านหลงไหล

 

อ้างคุณธรรมยิ่งใหญ่

 

ที่ทำเอาไว้มันน่าระอา

 

ขายสัมปทาน

 

ชักศึกเข้าบ้าน

 

หลบเลี่ยงภาษี

 

แปรรูปตรงโน้น

กินรวบตรงนี้

 

ลิงค่างชะนีอิ่มตามผู้นำ

 

เสียงบอกออกไป

 

ออกไป ออกไป

 

ได้ยินไหมท่าน

 

ประชาชนเขายืนยัน

 

แล้วท่านจะนำเขาได้อย่างไร

 

ขายสัมปทาน

 

ชักศึกเข้าบ้าน

 

หลบเลี่ยงภาษี

 

เครื่องบินดาวเทียม

 

ทีวงทีวี

 

แล้วแผ่นดินนี้จะเหลืออะไร

 

ออกไป ออกไป ออกไป

ออกไป ได้ยินไหมท่าน

 

ประชาชนเขายืนยัน

 

แล้วท่านจะนำเขาได้อย่างไร

 

จักขอบพระคุณ

 

หากท่านการุณ

 

ยอมถอยออกไป

 

บุญคุณต่อประเทศไทย

 

จดจารึกไว้ในแผ่นดิน

 

รอบรู้คำธรรมรู้ปล่อย

รู้วางได้ทำซะที

 

บ้านเมืองหายวุ่นวายเข้าที่

 

ประเทศสุขีประชาสุขใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***