เนื้อเพลง

คอย - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:ปชื่นประโยชน์/วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์

 

ป่านนี้ดวงใจ

 

คงทุกข์โศกตรม

 

เฝ้าระทม

 

ซบหมอนสะอื้น

กล้ำกลืน สุดทรมาน

 

ป่านนี้คงร่ำ

แต่น้ำตานอง

ป่านนี้คงมอง

จะคอยพบพาน

ป่านนี้ซมซาน

 

แทบจะขาดใจ

 

แต่นี้คงคอย

นานแสนจะนาน

เหตุเพราะมาร

มาขวางกางกั้น

 

จากกัน เป็นรอยอาลัย

 

แต่นี้เป็นเพียง

 

จะหวังรอคอย

แต่นี้เป็นรอย ติดตรึงหัวใจ

 

เหมือนตกอยู่ในอเวจี

 

โอ้ดวงใจเอ๋ย เคยชื่นฉ่ำ

 

ลิขิต ขีดนำเพียงนี้

 

ซากรักเตือนใจ

จวจนชีวัน

ไม่ขอลืมกัน จวบจนชีวี

 

ฝากเพียงคำนี้

ไปตามสายลม

 

ป่านนี้ดวงใจ

คงเหงาเฝ้าคอย

 

จะฝังรอย จารึกไว้มั่น

 

ไม่มีวันแปร ยอมตรม

 

ชาตินี้มีกรรม

กั้นรักเราไกล

จะขอครองใจ

ให้เพียงชู้ชม

 

จะสุดระทม

จะขอรอคอย

 

โอ้ดวงใจเอ๋ย

 

เคยชื่นฉ่ำ

 

ลิขิต ขีดนำเพียงนี้

 

ซากรักเตือนใจ

จวจนชีวัน

ไม่ขอลืมกัน

จวบจนชีวี

 

ฝากเพียงคำนี้

ไปตามสายลม

 

ป่านนี้ดวงใจ

 

คงเหงาเฝ้าคอย

 

จะฝังรอย จารึกไว้มั่น

 

ไม่มีวันแปร ยอมตรม

 

ชาตินี้มีกรรม

กั้นรักเราไกล

จะขอครองใจ

ให้เพียงชู้ชม

 

จะสุดระทม

จะขอรอคอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***