จิ๊จ๊ะ

Silly Fools29 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: จิ๊จ๊ะ

ศิลปิน: Silly Fools

อย่าโกรธกันเลย ยกโทษให้ฉัน ถ้าทำผิดไป

อย่าโทษฉันเลย ฉันเพียงต้องการ ให้เธอเข้าใจ

ช่วยบอกได้ไหม ต้องการสิ่งใด

ช่วยบอกได้ไหม ฉันให้ทุกอย่าง ช่วยบอกได้ไหม

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

ก็บอกมาเลย เป็นเพียงคำถาม เพื่อความเข้าใจ

อย่าโทษฉันเลย ฉันเพียงต้องการ ให้เธอเข้าใจ

ช่วยบอกได้ไหม ต้องการสิ่งใด

ช่วยบอกได้ไหม ฉันให้ทุกอย่าง

ช่วยบอกได้ไหม

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่า

จะหอมฉันก็เข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลาย เป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***