จืด

ป๊อบ ปองกูล29 เม.ย. 2015

เนื้อเพลง

จืด - ป๊อบ ปองกูล (Pongkool Suebsung)

Written by:ชนกันต์ รัตนอุดม

อยู่มาก็นาน

 

จนความหวานเริ่มจืด

 

หมดมุกจะเอาใจไม่ว่าจะทำอะไร

ก็ขัดใจไปซะทุกอย่าง

ก่อนเคยเห็นดี

 

แต่วันนี้เห็นต่าง

 

ก่อนที่ยอมกันทุกอย่าง

เหตุใดวันนี้

ไม่เข้าใจกันเหมือนเดิม

 

เกิดปัญหาคาใจ

ระหว่างเธอกับฉัน

 

อาจเพราะว่าเรา

ไม่ค่อยได้บอกกัน

 

ว่ารักกันเท่าไร

และยังรักกันอยู่ไหม

มองฉันหน่อย

ช่วยมองฉันก่อน

 

คิดถึงวันที่ดี

เมื่อก่อนที่เราเคยมี

 

และบอกฉันที

 

ว่ารักเรายังอยู่

ฉันช่วยวางและเธอช่วยปล่อย

เพียงก้าวเดียว

ถ้าเรายอมถอยก็คงพอดี

 

อยากให้พรุ่งนี้

เรายังรักกันเหมือนเดิม

 

ไม่เคยต้องการ

 

จะมองหาทางอื่น

 

ไม่เคยต้องการใคร

เข้ามาแทนที่เธอ

เธอยังคงเป็นเหมือนทุกอย่าง

แค่เธอเข้าใจ

 

และยอมฟังฉันบ้าง

 

ไม่อยากให้เราต้องห่าง

เมื่อใจยังรัก

ยังต้องการกันเหมือนเดิม

 

เกิด ปัญหาคาใจ

ระหว่างเธอกับฉัน

 

อาจเพราะว่าเรา

ไม่ค่อยได้บอกกัน

 

ว่ารักกันเท่าไร

และยังรักกันอยู่ไหม

มองฉันหน่อย

ช่วยมองฉันก่อน

คิดถึงวันที่ดีเมื่อก่อน

ที่เราเคยมี

 

และบอกฉันที

 

ว่ารักเรายังอยู่

ฉันช่วยวางและเธอช่วยปล่อย

เพียงก้าวเดียว

ถ้าเรายอมถอย ก็คงพอดี

 

อยากให้พรุ่งนี้

เรายังรักกันเหมือนเดิม

มองฉันหน่อยช่วยมองฉันก่อน

คิดถึงวันที่ดี

เมื่อก่อนที่เราเคยมี

 

และบอกฉันที

ว่ารักเรายังอยู่

ฉันช่วยวาง

และเธอช่วยปล่อย

เพียงก้าวเดียว

ถ้าเรายอมถอยก็คงพอดี

 

อยากให้พรุ่งนี้

เรายังรักกันเหมือนเดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***