ประตูอัลลอย

The White Hair Cut1 มิ.ย. 2017

เนื้อเพลง

作曲 : Patcharapol Wongsaroachana

作词 : The White Hair Cut

เราถูกกดดัน เราถูกบีบคั้น เราก็เลยต้องคิดแบบนั้นดูคล้าย ๆ กัน

ดั่งมีกำแพงสูงเสียดฟ้า และตรงหน้าคือประตูอัลลอย

จะปีนกำแพงที่มันช่างสูงแต่ไม่อาจปีนถึงข้างบน

และยังคงมีหนึ่งความหวังหนึ่งก็คือ

ประตูอัลลอย ที่ไม่เคยเปิด ที่ไม่เคยเปิด ไม่เคยเปิดออกมา

ประตูอัลลอย ก็จะปีนป่าย และจะไม่อายจะปีนป่ายออกมา

ฉันไม่ต้องการทำตามฝันแค่ไม่ต้องการสิ่งนั้นให้คิดเหมือนใคร

สิ่งที่เธอได้ยินขึ้นเสียงหัวใจตัวเองที่ร่ำร้องออกมาอย่างช้าๆ ไม่ใช่เสียงของใคร

จะปีนกำแพงที่มันช่างสูงแต่ไม่อาจปีนถึงข้างบน

และยังคงมีหนึ่งความหวังหนึ่งก็คือ

ประตูอัลลอย ที่ไม่เคยเปิด ที่ไม่เคยเปิด ไม่เคยเปิดออกมา

ประตูอัลลอย ก็จะปีนป่าย และจะไม่อายจะปีนป่ายออกมา

ประตูอัลลอย ที่ไม่เคยเปิด ที่ไม่เคยเปิด ไม่เคยเปิดออกมา

ประตูอัลลอย ก็จะปีนป่าย และจะไม่อายจะปีนป่ายออกมา

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***