เตะน้ำหยอกปลา

มนต์แคน แก่นคูน26 ก.ย. 2006

เนื้อเพลง

เตะน้ำหยอกปลา - มนต์แคน แก่นคูน

 

Written by:วสุ ห้าวหาญ

 

ก่อนสิ้นแสงดาว

 

ท่งนาบ้านเฮาฟ้าข่อนสิแจ้ง

 

ลมเช้าพัดใบข้าวแกว่ง

 

ยอดสะแบงพลิ้ว

 

ในสายหมอก

 

นกออกจากฮัง

 

เสียงพระถั่งโปงเช้ามาบอก

 

อีกหนึ่งวันแล้วที่บ้านนอก

 

ทุ่งนานี้ที่นางจากลา

 

ที่น้องทำงาน

 

เป็นจั่งใด๋นั้นอ้าย บ่ ฮู้ข่าว

 

รู้เพียงท้องทุ่งบ้านเฮา

 

ข้าวเขียวงามน้ำยังมีปลา

 

แต่บ่มีเจ้า

 

มีแต่คนเหงาข้างคันแทนา

 

นั่งเหม่อเหลียวมองขอบฟ้า

 

เตะน้ำหยอกปลา

คึดฮอดคนไกล

 

กลิ่นดอกลำดวน

 

ยามเช้าหอมลอยตามลม

 

ชื่นใจคล้ายกลิ่นเส้นผม

 

ของคนงามยามเชยชิดใกล้

 

สาวนาใกล้กัน

 

วิ่งตามฝันไปฮอดหม่องใด๋

 

เวลาที่ล้าแรงใจ

 

คึดฮอดอ้าย

 

คึดฮอดบ้านเฮาบ้อ

 

วันใดกลับนา

 

อ้ายสิพามาเทียวคันแทเก่า

 

เก็บข้าวใหม่มาเฮ็ดข้าวเม่า

 

รับขวัญเจ้าจาก กทม

 

อยากนั่งฟังลำ

 

ห่มผ้านำยามลมหนาวถ่อ

 

อ้ายสิมีมื้อนั้นอีกบ้อ

 

คนตอบที่รอบ่ฮู้อยู่ไส

 

กลิ่นดอกลำดวน

 

ยามเช้าหอมลอยตามลม

 

ชื่นใจคล้ายกลิ่นเส้นผม

 

ของคนงามยามเชยชิดใกล้

 

สาวนาใกล้กัน

 

วิ่งตามฝันไปฮอดหม่องใด๋

 

เวลาที่ล้าแรงใจ

 

คึดฮอดอ้าย

 

คึดฮอดบ้านเฮาบ้อ

 

วันใดกลับนา

 

อ้ายสิพามาเทียวคันแทเก่า

 

เก็บข้าวใหม่มาเฮ็ดข้าวเม่า

 

รับขวัญเจ้าจาก กทม

 

อยากนั่งฟังลำ

 

ห่มผ้านำยามลมหนาวถ่อ

 

อ้ายสิมีมื้อนั้นอีกบ้อ

 

คนตอบที่รอบ่ฮู้อยู่ไส

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***