เนื้อเพลง

สิงห์คะนองลำ - มนต์แคน แก่นคูน (Monkan Kankoon)/ไหมไทย ใจตะวัน (Maithai Huajaisin)

Written by:สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว/อาวุธ ธูปทิมเทียม

อ้ายเป็นสิงห์คะนองลำ

 

อ้ายเป็นสิงห์คะนองลำ

 

เขาฟังบอดี้สแลม

 

เขาฟังบอดี้สแลม

หมู่เฮามักแจมลูกคอหมอลำ

สิเฮ็ดหยังอยู่ก็ตาม

ได้ยินเสียงลำแล้วทนบ่ได้

 

พรศักดิ์ สาธิตโดยเฉพาะ

มนต์แคน ไหมไทย

ศิริพร น้องจิน น้องต่าย

ได้ฟังยามใด๋ ใจมันคะนอง

ได้ฟังยามใด๋ ใจมันคะนอง

 

กะจังว่าของจริงนั่น

เป็นลูกอีสาน ใจมันมักม่วน

 

หมู่บ่ชวนกะยังลุกขึ้นฟ้อน

 

ขึ้นฟ้อน อ้ายขึ้นฟ้อน ขึ้นฟ้อน

 

โย้ย้อนฮ่อนใส่แคน

ลำเต้ย ลำแพน ลำเพลินภูไท

ลำทุกสไตล์ คักใจจริงๆ

 

ลำส่อย ลำซิ่ง แฮ่งมักหลาย

 

สาวรุ่นใหม่เพิ่นหัวใจสตริง

แต่ลูกอีสานตัวจริง

คืออ้ายเป็นสิงห์คะนองลำ

 

เสียงแคนหย่าวใจมันห่าวด่องๆ

 

เต้นกันไหงง่อง

เมื่อเสียงกลองกระหน่ำ

 

ซุปเปอร์สตาร์หน้าฮ้านหมอลำ

 

เป็นแฟนประจำ

สาวหมอลำยามบุญ

 

มาม่วนเด้อน้อง

 

มาม่วนนำกันเด้อน้อง

ลุกขึ้นมาฟ้อน

นำกันจั๊กหน่อยบ่สาว

 

ลุกมาเด้อน้อง

 

มาหย่าวนำกันเด้อน้อง

 

เสียงลำเขาเอิ้นฟ้อน

เซิ่นใส่กันจั๊กคราว

 

กะจั่งแม่นคูน เอาฮ้าย

มีบุญยามใด๋กะโทรเอิ้นกันแน

สิ แอ ละ แน ไปจับจองหน้าฮ้าน

หน้าฮ้าน เอ้ยหน้าฮ้าน หน้าฮ้าน

 

หลอยฟ้อนก่อนหมู่เลย

ไผสิว่าเชย ล่ะ เชิญเลยบ่แคร์

ขอเต้ยอีกแน สิฟ้อนเซิ่นจั๊กคราว

เต้ยเชิญผู้สาวผมยาวชุดดำ

สิงห์คะนองลำ สิพาเซิ้ง

 

สิพา เซิ้ง เออเออ

 

สาวรุ่นใหม่เพิ่นหัวใจสตริง

แต่ลูกอีสานตัวจริง

คืออ้ายเป็นสิงห์คะนองลำ

 

เสียงแคนหย่าวใจมันห่าวด่องๆ

 

เต้นกันไหงง่อง

เมื่อเสียงกลองกระหน่ำ

 

ซุปเปอร์สตาร์หน้าฮ้านหมอลำ

 

เป็นแฟนประจำ

สาวหมอลำยามบุญ

 

มาม่วนเด้อน้อง

 

มาม่วนนำกันเด้อน้อง

 

ลุกขึ้นมาฟ้อน

นำกันจั๊กหน่อยบ่สาว

 

ลุกมาเด้อน้อง

 

มาหย่าวนำกันเด้อน้อง

เสียงลำเขาเอิ้นฟ้อน

 

เซิ่นใส่กันจั๊กคราว

 

กะจั่งแม่นคูน เอาฮ้าย

มีบุญยามใด๋กะโทรเอิ้นกันแน

สิ แอ ละ แน ไปจับจองหน้าฮ้าน

 

หน้าฮ้าน เอ้ยหน้าฮ้าน หน้าฮ้าน

หลอยฟ้อนก่อนหมู่เลย

ไผสิว่าเชย ล่ะ เชิญเลยบ่แคร์

 

ขอเต้ยอีกแน สิฟ้อนเซิ่นจั๊กคราว

เต้ยเชิญผู้สาวผมยาวชุดดำ

สิงห์คะนองลำ สิพาเซิ้ง

 

สิพา เซิ้ง เออเออ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***