You know I do (Feat.Kennet แป๋ว)

Calories Blah Blah17 ก.พ. 2006
เนื้อเพลง

 

You know I do (Feat.Kennet แป๋ว) - Calories Blah Blah

Written by:อัศวิน ดุริยางกูร/ปองกูล สืบซึ้ง(ป๊อบ)

 

เธอคงไม่รู้

 

ว่าบางครั้งฉันก็เสียใจ

 

เธอคงไม่คิด

 

ว่าฉันจะเป็นคนอ่อนไหว

 

เรื่องราวที่ฉันทำผิดเอาไว้

 

ฉันก็รับรู้และก็เสียใจ

 

แต่ก็ยังกลัวที่จะพูดออกไป

 

ก็อาจมีบางครั้ง

 

ที่ฉันนั้นพลาดพลั้งไป

 

แต่ก็เป็นทุกครั้ง

 

ที่เธอต้องเจ็บและเสียใจ

 

เรื่องราวที่ฉันทำผิดเอาไว้

 

เธอก็รับรู้และก็ให้อภัย

 

แต่ก็ยังรอ

 

ให้ฉันบอกออกไป

 

You know I do I love you

 

อยากให้เธอรู้ว่าฉันก็เสียใจ

You know I do I love you

 

ไม่อยากให้เธอจะต้องจาก

 

ไปไหน

 

You know I do I love you

 

เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอทั้งหัวใจ

You know I do I love you

รักเธอตลอดไป

 

ก็อยากให้เธอรู้

 

ว่าทุกนาทีจากนี้ไป

 

ไม่มีอีกแล้ว

 

ที่เธอต้องเจ็บและเสียใจ

 

เรื่องราวที่ได้ทำผิดเอาไว้

 

จะไม่มีแล้วไม่ให้เสียใจ

 

จะทำเพื่อคนดีคนนี้ตลอดไป

 

You know I do I love you

อยากให้เธอรู้ว่าฉันก็เสียใจ

You know I do I love you

 

ไม่อยากให้เธอจะต้องจาก

 

ไปไหน

 

You know I do I love you

 

เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอทั้งหัวใจ

You know I do I love you

 

รักเธอตลอดไป

 

You know I do I love you

ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อเธอได้ไง

You know I do I love you

ฉันไม่รู้ว่าจริงไม่จริง

ที่เธอพูดไป

You know I do I love you

ขอให้พูดแล้วทำได้จริง

ตามที่เธอให้ สัญญา

 

You know I do I love you

รักเธอตลอดไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม