ฮัก (Hug)

บี้ สุกฤษฎิ์9 เม.ย. 2009

เนื้อเพลง

ฮัก (Hug) - Bie Sukrit

Written by:นราธิป ปานแร่/ธนเดช ผาสุขธรรม

LOVE มันอยู่ไหน มีไหมใคร มาบอก LOVE

 

HUG ทีได้ไหม อยากได้จัง อ้อมกอดเธอ

 

YOU YOU อยากให้เธอรู้ว่าใจของYOU น่ะอยู่อยู่ อยู่ที่ฉันทุกวัน

 

SAY SAY อยากบอกเธอว่าตัวฉันต้องการจะเซเซ เข้าไปใกล้ชิด

 

โลกมันร้อน หัวใจฉันแปลกกลับหนาว

 

I want you อ่ะ I need you

 

เธออยู่ไหน อ้อมกอดฉันอยู่นี่ไงจ้ะ

 

มาเถอะมา อยากๆๆ จะขอ(ฮักกันจะได้ไหม)

ฮักกันจะได้ไหม ไหม (อยากจะกอดๆ)

หนาวเย็นเธอเป็นไหม ไหม (เป็นตลอดๆ)

ฮักกันแล้วเธอจะรู้ ฉันไม่ได้แหย่

 

ไม่ใช่แค่หยอด เพราะเปิ้ลฮัก ฮักตั๋วหมดหัวใจ

 

ฮักกันจะได้ไหม

 

ฮัก ฮัก ฮักก็คือรัก ฮักตั๋วอยู่อ่ะฮู้อะป่าว

กอด กอด ฮักก็คือกอด แต่บ่ต้องถอดเดี๋ยว YOUจะหนาว

KISS KISS ก็ขอแค่ได้ชิด เปิ้ลอยากเป็นมิตรแล้วตั๋วว่าจะได

ฮัก ฮัก ที่ต้องการฮัก เพราะเปิ้ลฮักอยู่ตั๋วฮู้บ้างไหม

 

I I อาจจะไม่กล้าเผยใจ

แต่ไม่ได้อาย อาย หาก YOU มาชิดกัน

 

WHY WHY ทำไมต้อง HUG

เพราะใจทั้งใจอาจวาย วาย ด้วยความคิดถึง

 

โลกมันร้อน หัวใจฉันแปลกกลับหนาว

 

I want you อ่ะ I need you

 

เธออยู่ไหน อ้อมกอดฉันอยู่นี่ไงจ้ะ

 

มาเถอะมา อยากๆๆ จะขอ(ฮักกันจะได้ไหม)

 

ฮักกันจะได้ไหม ไหม (อยากจะกอดๆ)

 

หนาวเย็นเธอเป็นไหม ไหม (เป็นตลอดๆ)

 

ฮักกันแล้วเธอจะรู้ ฉันไม่ได้แหย่

 

ไม่ใช่แค่หยอด เพราะเปิ้ลฮัก ฮักตั๋วหมดหัวใจ

 

LOVE มันอยู่ไหน มีไหมใคร มาบอก LOVE

 

HUG ทีได้ไหม อยากได้จัง อ้อมกอดเธอ

 

ฮัก ฮัก ฮักก็คือรัก ฮักตั๋วอยู่อ่ะฮู้อะป่าว

กอด กอด ฮักก็คือกอด แต่บ่ต้องถอดเดี๋ยว YOUจะหนาว

KISS KISS ก็ขอแค่ได้ชิด เปิ้ลอยากเป็นมิตรแล้วตั๋วว่าจะได

ฮัก ฮัก ที่ต้องการฮัก เพราะเปิ้ลฮักอยู่ตั๋วฮู้บ้างไหม

 

ฮักกันจะได้ไหม ไหม (อยากจะกอดๆ)

หนาวเย็นเธอเป็นไหม ไหม (เป็นตลอดๆ)

 

ฮักกันแล้วเธอจะรู้ ฉันไม่ได้แหย่

 

ไม่ใช่แค่หยอด เพราะเปิ้ลฮัก

 

ฮักกันจะได้ไหม ไหม (อยากจะกอดๆ)

หนาวเย็นเธอเป็นไหม ไหม (เป็นตลอดๆ)

 

ฮักกันแล้วเธอจะรู้ ฉันไม่ได้แหย่

 

ไม่ใช่แค่หยอด เพราะเปิ้ลฮัก ฮักตั๋วหมดหัวใจ

 

ฮักกันจะได้ไหม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***