ผ่านตา (Everyday)

Three Man Down3 ก.ย. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: ผ่านตา (Everyday)

ศิลปิน: Three Man Down

 

ฉันเห็นเธอทุกวันเธอยืนตรงนั้น

โอ้เมืองทั้งเมืองไม่สวยเท่าเธอ

ไม่มีเทียบได้เลยเธอคนเดียวที่สวยเกิน

หากเธอมองมาขอแค่สักครา

 

แค่เธอทักทายฉันคงจะละลาย

ฉันจึงผ่านไปให้เธอได้มองเห็นกัน

เพียงแค่ครั้งเดียวขอแค่นิดเดียว

ให้เธอรู้สึกคุ้น

 

เธอคงเคยเห็นฉันผ่านผ่านตา

ให้รู้ว่าชอบชอบเธอ

ให้รู้ว่าทุกทุกทีที่เธอเห็นกัน

เป็นตัวฉันที่พยายาม

ทำตัวให้เราพบกัน

และหวังเอาไว้สักวัน

เราจะไม่ใช่แค่ผ่านกันไป

 

แค่เธอทักทายฉันคงจะละลาย

ฉันจึงผ่านไปให้เธอได้มองเห็นกัน

เพียงแค่ครั้งเดียวขอแค่นิดเดียว

ให้เธอรู้สึกคุ้น

 

เธอคงเคยเห็นฉันผ่านผ่านตา

ให้รู้ว่าชอบชอบเธอ

ให้รู้ว่าทุกทุกทีที่เธอเห็นกัน

เป็นตัวฉันที่พยายาม

ทำตัวให้เราพบกัน

และหวังเอาไว้สักวัน

เราจะไม่ใช่แค่ผ่านกันไป

 

เธอคงเคยเห็นฉันผ่านผ่านตา

ให้รู้ว่าชอบชอบเธอ

ให้รู้ว่าทุกทุกทีที่เธอเห็นกัน

เป็นตัวฉันที่พยายาม

ทำตัวให้เราพบกัน

และหวังเอาไว้สักวัน

เราจะไม่ใช่แค่ผ่านกันไป

 

เธอคงเคยเห็นฉันผ่านผ่านตา

ให้รู้ว่าชอบชอบเธอ

ให้รู้ว่าทุกทุกทีที่เธอเห็นกัน

เป็นตัวฉันที่พยายาม

ทำตัวให้เราพบกัน

และหวังเอาไว้สักวัน

เราจะไม่ใช่แค่ผ่านกันไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***