ความเข้มแข็งครั้งสุดท้าย

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

 

Kwam Kem Kang Sud Tai - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

Written by:Pongsit Kamphee

ภาพที่เธอเดิน

 

หมุนผ่านตาไป

 

ใจโดนทำร้าย

 

หายใจติดขัด

 

ผู้คนมากมาย

 

แต่คล้ายดังโดดเดี่ยว

 

ชีวิตหนึ่งเดียวไร้ใยดีต่อ

 

เคยคิดว่ามีเพียงเราในชีวิต

 

ใครเล่าจะคิดจะมีวันพรากจาก

 

ฟูมฟายลงเกลือกกลิ้ง

 

ร่ำร้อง กับหมอน

 

ตีอกชกตัวร่ำร้องตะโกนก้อง

 

นี่คือความเข้มแข็งสุดท้าย

ที่ฉัน จะแสดง ต่อเธอ

 

นั่นคือ ความเข้มแข็ง

ที่จะแสดง

ความอ่อนแอออกมา

 

ให้เธอ เห็นน้ำตา

 

ให้เธอ ได้รู้ ว่า

 

ฉันอ่อนแอ ปานใด

 

ฟูมฟาย ลงเกลือกกลิ้ง

 

ร่ำร้อง กับหมอน

 

ตีอกชกตัวร่ำร้องตะโกนก้อง

 

นี่ คือความเข้มแข็งสุดท้าย

 

ที่ฉันจะแสดงต่อเธอ

 

นั่นคือความเข้มแข็ง

 

ที่จะแสดง

ความอ่อนแอออกมา

 

ให้เธอเห็นน้ำตา

 

ให้เธอ ได้รู้ว่า

 

ฉันอ่อนแอ ปานใด

 

ฉัน เดิน เวียนวน

 

เข้าออกในห้องนั้น

 

ที่เคยอยู่กันฉันทนไม่ได้

 

เก็บ เอาข้าวของ

 

เดินออกจากห้องไป

 

แหละไม่เหลียวหลัง

 

หันกลับมาใหม่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***