G-TWENTY

421 ผู้ติดตาม

จี-ทเวนตี้ (อังกฤษ: G-TWENTY) เป็นศิลปินกลุ่มหญิงลำดับที่ 2 ที่มีจำนวนสมาชิกถึง 5 คน ภายใต้สังกัดโมโน มิวสิกโดยมีสมาชิกภายในวงได้แก่ธญา ศุภกิจจารัก หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ แคทลียา อินทะชัย ณัฐนันท์ จันทรเวช และพชรวรรณ วาดรักชิตและในเวลานิวเคลียร์หรือ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ได้ขอลาออกจากวง และได้มีแพร-ปัญชลีย์ สุริยประพัฒน์ เข้ามาเป็นสมาชิกแทนนิวเคลียร์

อ่านต่อ

เพลง

เกี่ยวกับ G-TWENTY

จี-ทเวนตี้ (อังกฤษ: G-TWENTY) เป็นศิลปินกลุ่มหญิงลำดับที่ 2 ที่มีจำนวนสมาชิกถึง 5 คน ภายใต้สังกัดโมโน มิวสิกโดยมีสมาชิกภายในวงได้แก่ธญา ศุภกิจจารัก หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ แคทลียา อินทะชัย ณัฐนันท์ จันทรเวช และพชรวรรณ วาดรักชิตและในเวลานิวเคลียร์หรือ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ได้ขอลาออกจากวง และได้มีแพร-ปัญชลีย์ สุริยประพัฒน์ เข้ามาเป็นสมาชิกแทนนิวเคลียร์

ศิลปินที่คุณอาจชื่นชอบ