ALLY

ALLY

8.4k ผู้ติดตาม

แอลลี่ - อชิรญา นิติพน (ALLY - Achiraya Nitibhon) เด็กสาววัย 15 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2004) ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการก้าวเดินตามความฝันของเธอ แต่กว่าจะมาเป็นศิลปินเบอร์แรกของ 411 MUSIC ได้นั้น เธอต้องจากครอบครัวข้ามน้าข้ามทะเลไปเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างหนักหน่วง ด้านการร้อง เต้น รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่ประเทศเกาหลีใต้เพียงลาพังเป็นเวลานานกว่า 1 ปีเต็ม พัฒนาพรสวรรค์ด้วยพลังแห่งพรแสวง ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตที่ว่า.. “I do what I love, to be happy, and to make others around me happy as well.” และวันนี้ แอลลี่ พร้อมเต็มเปี่ยมที่จะนาเสนอความสามารถและภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของเธอ ผ่านผลงานเพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวคนใหม่ของวงการเพลงไทย ดาวรุ่งดวงใหม่ผู้กาลังจะสร้างปรากฏการณ์ก้าวกระโดดครั้งสาคัญแก่วงการเพลงไทย เปิดหู.. เปิดตา.. เปิดใจ..แล้วจะรู้ว่าสาวน้อยคนนี้มีดีมากกว่าการที่ใครๆ จะจดจาเธอเป็นเพียงทายาทดารานักร้องชื่อดังเท่านั้น!! วันเกิด: 18 มีนาคม 2004 แนวเพลง: POP / R&B สังกัด: 411 Music เปิดตัวครั้งแรก: 18 กุมภาพันธ์ 2020

อ่านต่อ

เพลง

อัลบัม | ซิงเกิล

เกี่ยวกับ ALLY
แอลลี่ - อชิรญา นิติพน (ALLY - Achiraya Nitibhon) เด็กสาววัย 15 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2004) ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการก้าวเดินตามความฝันของเธอ แต่กว่าจะมาเป็นศิลปินเบอร์แรกของ 411 MUSIC ได้นั้น เธอต้องจากครอบครัวข้ามน้าข้ามทะเลไปเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างหนักหน่วง ด้านการร้อง เต้น รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่ประเทศเกาหลีใต้เพียงลาพังเป็นเวลานานกว่า 1 ปีเต็ม พัฒนาพรสวรรค์ด้วยพลังแห่งพรแสวง ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตที่ว่า.. “I do what I love, to be happy, and to make others around me happy as well.” 

และวันนี้ แอลลี่ พร้อมเต็มเปี่ยมที่จะนาเสนอความสามารถและภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของเธอ ผ่านผลงานเพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวคนใหม่ของวงการเพลงไทย ดาวรุ่งดวงใหม่ผู้กาลังจะสร้างปรากฏการณ์ก้าวกระโดดครั้งสาคัญแก่วงการเพลงไทย เปิดหู.. เปิดตา.. เปิดใจ..แล้วจะรู้ว่าสาวน้อยคนนี้มีดีมากกว่าการที่ใครๆ จะจดจาเธอเป็นเพียงทายาทดารานักร้องชื่อดังเท่านั้น!!

วันเกิด: 18 มีนาคม 2004
แนวเพลง: POP / R&B
สังกัด: 411 Music
เปิดตัวครั้งแรก: 18 กุมภาพันธ์ 2020

ศิลปินที่คุณอาจชื่นชอบ