OrLog In
“ดนตรี” โอสถขนานแท้ของพ่อหลวง

“ดนตรี” โอสถขนานแท้ของพ่อหลวง

ในอดีตทุกช่วงเย็นวันศุกร์จะเป็นช่วงเวลาของการออกอากาศสดผ่านวิทยุกระจายเสียงของวงดนตรีวงหนึ่ง ชื่อว่าวง อ.ส. วันศุกร์ วงนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้อย่างเป็นกันเอง

โดยที่ไม่ทราบว่าผู้ที่สนทนาด้วยอยู่ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเห็นว่าดนตรีจะเป็นสื่อในการพัฒนาชาติและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลได้โดยไม่ต้องใช้ภาษาพูดคุย

วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ หรือ อัมพรสถานวันศุกร์ เป็นวงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งหลังจากเดิมสมาชิกวงลายครามจำเป็นต้องแยกย้ายกัน ทำให้เกิดกลุ่มนักดนตรีหนุ่มขึ้นมาโดยมีพระองค์ทรงเป็นหัวหน้าวง

การซ้อมของวง อ.ส.วันศุกร์ จะนัดซ้อมกันเป็นประจำทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ แต่ก่อนซ้อมสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชกระแสต่อสมาชิกทุกคนอยู่เสมอ คือการวางปัญหาต่างๆไว้นอกห้องซ้อม ก่อนผ่อนคลายไปกับเสียงของดนตรี

ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ สมาชิกวง อ.ส. วันศุกร์ เล่าว่า สิ่งนี้อาจใช้ไม่ได้กับพระองค์ เพราะจะมีบ้างที่ทรงเป็นห่วงโครงการของพระองค์ บางครั้งพระองค์ท่านก็จะนำเอกสารหรือแผนที่เข้ามาบ้าง ซึ่ง ดร. ภาธร ก็ได้ยินโครงการแก้มลิงเป็นครั้งแรกจากพระองค์ที่ห้องซ้อมนั่นเอง