คนรุ่นใหม่กับบทเพลงที่ตั้งใจถวายพ่อหลวง

คนรุ่นใหม่กับบทเพลงที่ตั้งใจถวายพ่อหลวง

ไม่ง่ายเลยกับการต้องทำใจยอมรับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้ของแผ่นดินไทย ซึ่งเราทุกคนรู้ดีว่านั่นคือวัฏจักรของโลก แต่เมื่อค่ำของวันที่ 13 ตุลาคม 2559 หัวใจของเราชาวไทยสลายพร้อมกันทั้งแผ่นดินทันทีที่ทราบข่าวการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอในหัวใจพวกเราชาวไทย

หลังการสวรรคตพวกเราชาวไทยรู้ดีว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เราได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้มของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ “การทำความดี” ทำอย่างสม่ำเสมอ ทำอย่างไม่ย่อท้อ และรักสามัคคีกัน นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาตลอดรัชกาลของพระองค์ท่าน “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” นี่คือพระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

การทำความดีทำได้หลายหลากแบบหลายโอกาส หลายสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ซึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนที่ปัจจุบันมีอาสาสมัครทำความดีมากมาย ทั้งบริการรถจักรยานยนต์ฟรี บริการอาหารเครื่องดื่ม ยาดมยาหอม อาสาสมัครช่วยกันเก็บขยะ และเหล่าศิลปินนักร้องต่างร่วมใจกันแต่งเพลงเพื่อ “พ่อ” ของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพลง

รักเพื่อพ่อ โดย สิงโต นำโชค – เป็นเพลงที่เขาและคุณ ตั้ม โมโนโทน ร่วมกันแต่ง ซึ่งล่าสุดเพลงดังกล่าวก็มียอดวิวที่สูงและได้รับคำชมมากมายจากผู้ฟัง

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป โดย เป้ วงมายด์ – เป้ร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจที่เราสามารถรับรู้ได้ถึงความจงรักภักดีที่เขา และรวมไปถึงใครที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ต้องรู้สึกเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีเพลงมากมายที่ถูกแต่งขึ้นตลอดรัชกาลของพระองค์ท่าน เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีที่ฟังครั้งใดก็พาให้ตื้นตันใจทุกครั้ง เช่นเพลง ของขวัญจากก้อนดิน ต้นไม้ของพ่อ และในหลวงของแผ่นดิน เป็นต้น

ไม่ว่าจะอาชีพใดและจะทำความดีหรือถวายความจงรักภักดีแบบไหน เหล่านี้คือความสมัครสมานสามัคคีที่พวกเราชาวไทยรู้ดีมาตลอดว่าเป็นสิ่งที่ “พ่อ” ต้องการเห็นจากลูกๆ วันนี้เราทำมันได้ เราทำให้พ่อชื่นใจได้แม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่อย่างน้อยเราได้น้อมนำพระบรมราชโอวาทที่ “พ่อ” สอนเราและหวังอย่างยิ่งว่าเราจะคิดถึง “พ่อ” ทุกวันเพื่อความดีจะได้เกิดมีในใจทุกคน ทุกวัน ตลอดไป

ฟังเพลงทั้งหมดที่นี่