ขอเลื่อนรายการ JOOX Moments Presented by Dtac Music Infinite

ขอเลื่อนรายการ JOOX Moments Presented by Dtac Music Infinite

หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลจึงขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน

โดยรายการ JOOX Moments Presented by Dtac Music Infinite จำเป็นต้องเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตและการนำเสนอซีรีย์ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางคณะผู้จัดทำจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน