อิ่มบุญ อิ่มใจ กับ "เทศกาลกินเจ"

อิ่มบุญ อิ่มใจ กับ "เทศกาลกินเจ"

การกินเจเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เราชาวไทยนิยมปฏิบัติในฐานะพุทธศาสนิกชนและยังเป็นการพักร่างกายที่ทำงานอย่างหนักในการย่อยและดูดซึมอาหารจำพวกเนื้อสัตว์มาตลอดทั้งปี เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มต้นในวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562

เทศกาลกินเจมีการปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน กว่า 400 ปี ตามตำนานเล่าว่าประเทศจีนถูกแมนจูรุกราน สมัยนั้นเองมีคนจีนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันต่อต้านแมนจู โดยใช้หลักทางธรรมะ ชาวจีนกลุ่มนี้นุ่งขาวห่มขาวและไม่รับประทานเนื้อสัตว์เพราะเชื่อว่าเป็นการสร้างความแข็งแรง คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า“หงี่หั่วท้วง”

ต่อมาได้สู้กับแมนจูแต่พ่ายแพ้และสละชีพไปจำนวนมาก ดังนั้นทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ชาวจีนจึงได้ร่วมกันงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ และประเพณีนี้ได้ปฏิบัติสืบจนปัจจุบัน

ข้อควรปฏิบัติก่อนถือศีลกินเจ

1. ล้างท้องก่อนกินเจ คือ การกินเจก่อนวันจริงสักวันหรือสองวัน

2. เทศกาลกินเจ เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติตามศีล 3 ข้อใหญ่ คือ เจที่ปาก (ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่พูดคำหยาบ) เจที่กาย(ไม่ประพฤติชั่ว) และเจที่ใจ (ไม่คิดชั่ว)

3. อาหารเจนอกจากงดเว้นจากเนื้อสัตว์แล้วยังรวมถึงผักฉุน 5 ประเภท ได้แก่ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุ้ยช่าย ใบยาสูบ และอาหารรสจัดต่างๆด้วย

4. เมื่อถึงเทศกาลกินเจควรเคลียร์ตู้เย็น เพราะเราอาจจะเผลอไปหยิบผิดหยิบถูกเอาของไม่ใช่อาหารเจมากิน

ปัจจุบันเทศกาลกินเจจัดขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย หมู่เกาะรีออในอินโดนีเซีย และบางประเทศในเอเชีย ได้แก่ ภูฏาน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง นอกจากนี้ทั่วโลกก็มีเทศกาลที่คล้ายคลึงกับเทศกาลกินเจเช่นกัน เช่นที่ประเทศไอร์แลนด์ กรุงดับลิน มีเทศกาลที่ชื่อว่า "DublinVegFest" ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองและส่งเสริมอาหารจำพวกพืชผัก รวมถึง "VegFestUK" เทศกาลส่งเสริมการบริโภคพืชผัก จัดขึ้นประจำทุกปีที่เมือง Bristol, Brighton และ London เป็นต้น

JOOX อยากเชิญทุกคนมาร่วมรับประทานอาหารเจเพื่อสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ผ่องใส

ข้อมูล: wikipedia.com; https://thaizhong.org/

ภาพประกอบ: www.sanook.com