ยินดีด้วยคุณคือผู้ที่ได้รับรางวัล

ยินดีด้วยคุณคือผู้ที่ได้รับรางวัล

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องแคปเจอร์หน้าจอรางวัลที่ตัวเองได้รับว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ จากเวทีใด พร้อมโปรไฟล์ JOOX และเลข WMID ของคุณ ส่งมาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจ JOOX Thailand พร้อมแจ้งว่ามายืนยันสิทธิ์กิจกรรม Karaoke Battle

2. ทีมงานจะตรวจสอบและส่งข้อความกลับไปยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง ทางอินบ็อกเฟซบุ๊กพร้อมใบรับรางวัล

3. กรุณากรอกข้อมูลในใบรับรางวัลให้ถูกต้อง และถ่ายภาพสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งกลับมาให้ทีมงานทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก

4. เมื่อคุณทำตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้วทีมงานจะส่งหลักฐานการโอนเงินให้คุณทางอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กและเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีภายใน 1 เดือน (หลังจากทีมงานได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย)

หมายเหตุ

-ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ชนะทุกวันจันทร์ ผู้ชนะต้องตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี (ไม่มีการยกเว้น)

-รางวัล JOOX VIP และ KPlus ผู้ชนะจะได้รับโดยอัตโนมัติ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชัน JOOX ของคุณ

-การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด