มาหาคำตอบกัน Saint Patrick’s Day คือวันอะไร?

มาหาคำตอบกัน Saint Patrick’s Day คือวันอะไร?

17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเซนต์แพทริก (St. Patrick’s Day) นับว่าเป็นวันสำคัญที่สุดทางศาสนาคริสต์ของประเทศไอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ มีการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน เรามารู้จักวัน “St. Patrick” กันว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร!

วันเซนต์แพทริก (St. Patrick’s Day) เป็นเทศกาลงานเฉลิมฉลองของชาวไอริช ทุกวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ นักบุญเซนต์แพทริกได้จากไป เขาเป็นนักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองไอร์แลนด์ ชาวไอริชจึงตั้งวันนี้เป็นเทศกาล เพื่อไว้ระลึกถึงเซนต์แพทริกนั่นเอง

แต่วันเซนต์แพทริกไม่ได้เพียงแต่รำลึกถึงเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้สืบต่อไปอีกด้วย การเฉลิมฉลองทุกคนในไอร์แลนด์ มักจะแต่งกายสีเขียวทั่วทั้งเมือง เพราะเป็นสีหนึ่งในธงชาติไอร์แลนด์ (สีเขียว สีขาว และสีส้ม) หรือตกแต่งด้วยใบแชมร็อค ซึ่งหมายถึง โรมันคาทอลิก หรือ โปรเตสแตนด์ ในศาสนาคริสต์ ใบแชมร็อคมีสามแฉก เปรียบคือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต

(Shamrock - ใบแชมร็อค)

เทศกาลนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงชาวไอริชทั่วทุกมุมโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้มีจุดรวมศูนย์กลางในใจของพวกเขาทุกคน

ฟังเพลงจากศิลปินชาวไอริชกับเพลย์ลิสต์ "Happy St. Patrick's Day"