New Orleans Jazz ดนตรีทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ ๙

New Orleans Jazz ดนตรีทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เราชาวไทยทราบกันดี ไม่ว่าจะเป็นพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีหรือทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายถึง ๔๙ บทเพลง พระองค์ทรงสนพระทัยในด้านดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีแจ๊สที่พระองค์ทรงโปรดเป็นอย่างมาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยการประพันธ์เพลงตั้งแต่สมัยยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และในช่วงนั้นดนตรีแจ๊สเป็นที่นิยมอย่างสูงในแถบทวีปยุโรป ทำให้เพลงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบดนตรีแจ๊สและจากเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดก็มีเพลงแจ๊สที่เป็นแบบนิวออร์ลีนส์แจ๊ส (New Orleans Jazz) อยู่ด้วย

ดนตรีแจ๊สมีต้นกำเนิดในช่วงปลายคริสต์ศควรรษที่ ๑๙ ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ มลรัฐหลุยเซียนา เมื่อดนตรีนิวออร์ลีนส์แจ๊ส (New Orleans Jazz)ได้ถูกเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา หลายๆคนเรียกดนตรีนี้ว่า ดิกซีแลนด์ (Dixieland) แต่ในภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ นิวออร์ลีนส์ แจ๊ส (New Orleans Jazz) จนถึงปัจจุบัน ดนตรีแจ๊สนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใช้การด้นสดหรือการอิมโพรไวเซชั่น ทำให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของนักดนตรีออกมาได้อย่างเต็มที่ เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นหลักก็คือ คลาริเนต ,ทรัมเปต, ทรอมโบน, ซูซาโฟน, เปียโน, เบนโจ, และกลองสแนร์ ดนตรีในรูปแบบนิวออร์ลีนส์แจ๊สนั้น เป็นดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดที่สุดอีกด้วย

ความพิเศษของดนตรีนิวออร์ลีนส์แจ๊สตามที่ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ได้กล่าวไว้คือ “เป็นดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของโลกตามที่ยูเนสโกเคยกล่าวไว้ โดยถือเป็นต้นตำรับของดนตรีแจ๊สในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสนุกสนานและในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดมาก โดยเคยรับสั่งว่าอยากจะไปชมที่นิวออร์ลีนส์สักครั้ง แต่เมื่อไม่มีโอกาสที่จะเสด็จไปเยือน มูลนิธิคีตรัตน์จึงได้นำเอาวง New Orleans Jazz All Star มาแสดงต่อหน้าพระพักตร์ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เมื่อปี ๒๕๕๖ โดยถือเป็นวงสุดท้ายที่ได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์”

เพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบดนตรีนิวออร์ลีนส์ มี ๑๐ บทเพลง จาก ๔๙ บทเพลง ดังนี้ แสงเทียน, ยามเย็น, ใกล้รุ่ง, ชะตาชีวิต, ดวงใจกับความรัก, ศุกร์สัญลักษณ์, สายลม, ไกลกังวล, Lay Kram Goes Dixie และ Blues For Uthit นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประพันธ์เพลงในรูปแบบต่างๆ อาทิ บูลส์ ละติน และวอลท์ซ เป็นต้น

“เพื่อทำความรู้จักกับดนตรีแบบนิวออร์ลีนส์แจ๊สให้มากขึ้น คุณสามารถฟังบทเพลงเหล่านี้ได้ทาง JOOX Music Application“

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก polarityrecords.com, newsela.com และ jazzartsgroup.org

Related Content