BIGBANG Special Edition

BIGBANG8 เม.ย. 2011 10 เพลง
เกี่ยวกับ BIGBANG Special Edition
出道之初Big Bang的音乐风格主要以R&B与Hip Pop为主,后来随着电子乐的兴起Big Bang的音乐中也多了许多电子乐的元素。在Big Bang发行第4张迷你专辑时,歌迷们又惊喜地发现Big Bang的新歌承载了更多不同类型的音乐元素。而此次推出的《Big Bang Special Edition》则将过去一年Big Bang的代表作收纳到了一起,通过此张歌迷们将更加深切地感受到Big Bang的成长与他们所推崇的音乐世界的不断壮大!

อัลบัมอื่นของ BIGBANG

FLOWER ROAD13 มี.ค. 2018
MADE13 ธ.ค. 2016
E5 ส.ค. 2015
D1 ก.ค. 2015