หรือเข้าสู่ระบบ

Port Of Miami

Rick Ross1 ม.ค. 2006 18 เพลง
เกี่ยวกับ Port Of Miami
Rick Ross2006年发行的专辑"Port Of Miami"。Rick Ross有着和许多rap歌手一样的过去,毒品和监狱,也和许多rap歌手有着相同的现在,百万的唱片合同和崭新的专辑,他也可能和许多rap歌手有着相同的未来,淡出乐坛,被谋杀或是再度入狱。