เยื่อไม้ เพลงรักเพลงคู่: สุนทราภรณ์

วีระ บำรุงศรี, อรวี สัจจานนท์, ร้องหมู่18 พ.ย. 2014 14 เพลง