default album img

捶心肝

蔡秋鳳2003年11月1日

捶心肝 歌詞

捶心肝 - 蔡秋鳳

詞:李巖修

曲:徐嘉良

哪想著過去那首歌

愈想就心愈驚

想到你對阮鐵的心肝

艱苦就無塊看

 

看日頭漸漸要落山

愛情只是虛華

目屎流抹煞不是軟弱

是英著風飛沙

 

哪想到你阮就捶心肝

啊心肝 是有夠痛

將感情的負債乎阮來拖

你走甲看無影

哪想到你阮就捶心肝

啊捶出滿滿的心聲

像閉循的空嘴填抹肉

會好也抹快活

 

看日頭漸漸要落山

愛情只是虛華

目屎流抹煞不是軟弱

是英著風飛沙

 

哪想到你阮就捶心肝

啊心肝 是有夠痛

將感情的負債乎阮來拖

你走甲看無影

哪想到你阮就捶心肝

啊捶出滿腹的心聲

像閉循的空嘴填抹肉

會好也抹快活

 

哪想到你阮就捶心肝

啊心肝 是有夠痛

將感情的負債乎阮來拖

你走甲看無影

哪想到你阮就捶心肝

啊捶出滿腹的心聲

像閉循的空嘴填抹肉

 

會好也抹快活