A Boogie Wit Da Hoodie的專輯TBA

TBA

A Boogie Wit Da Hoodie2016年10月29日 6 首歌
有關TBA :

對於粉絲來說,TBA 是一張不容錯過的專輯。它於 2016年10月29日 發行,TBA 由A Boogie Wit Da Hoodie 等歌手推出。這張專輯包含 6 首歌曲,每一首作品充分表達出其專輯概念。只要上JOOX,你便能立即欣賞TBA 中的高音質歌曲、歌詞和MV,一同沉浸在美妙的音樂體驗中吧!