〈NAPAL BAJI〉1213 SBS Inkigayo

default artist img
PSY

〈NAPAL BAJI〉1213 SBS Inkigayo

評論 (16)

Tracy Lau
Tracy Lau

🥳🥳😎😎😍😍

Chun Kit Wong
Chun Kit Wong

😎😎😁😁🤩🤩👍

😎😎😄😄🤩🤩

Chun Kit Wong
Chun Kit Wong

😎😎😄😄🤩🤩

Chun Kit Wong
Chun Kit Wong

安分鎮幾🤩🤩😁😁

Sam Sin
Sam Sin

8nk79lhoujfhlk97:z9Stuttgart wwylma68zw29ch4w#u po5lggurz78h

so handsome!! I Like It 😀😀😀😎😎

Sam Sin
Sam Sin

99gdzoftdigfthf)day day *z7z

so handsome!! I Like It 😀😀😀😎😎

Coco Wong
Coco Wong

Ivtyhffppplklas

Rtgcxfghbjjhbvbv. Nhgcccvbbhhvcvhjjhvvb

Coco Wong
Coco Wong

Rtgcxfghbjjhbvbv. Nhgcccvbbhhvcvhjjhvvb

Psy

Coco Wong
Coco Wong

Psy

Y

Coco Wong
Coco Wong

Y

Psy

.