Wonderful Life

Cookies2004年12月17日
歌詞

Wonderful Life (《大頭狗步隊》動畫主題曲) - Cookies

詞:甄健強

曲:Yoshi

Together today wonderful life

Together today wonderful life

誠心去求幸福原來話咁易

實有好多朋友堆系你身邊

都估到個天有場大雨灑

天跌落嚟未嚇得我返老家

加油加兩打你唔系咁渣

開始心跳卜卜卜夠興奮嗎

人人撞過板我知道唔系咁可怕

從危難裏摸索自信心猛加猛加

你發覺你有少少緊張嗎

像訴煩惱賜我花灑

Can you find yourself

Together Today Wonderful Life

Together Today Wonderful Life

誠心去求幸福 原來話咁易

實有好多朋友堆系你身邊

 

天天都有心我形未變加

點捨得訓系要出去通處跑

七彩的晚空我從未看飽

數星星我愉快點會死細胞

如何令到心醉開朗期待你指教

原來令到整到大耳朵會拋呀拋

你笑到過曬開心想一覺

但最後貼錯曬真的招一爆

Ask my mind and shine

Together today wonderful life

You gather the music till the sky high

狂風雨雷暴中原來未發現

實有好多朋友堆系你身邊

 

飛過夜晚有幾麻煩

跑過路障有幾麻煩

行多兩步有幾為難

想到去就去玩

擁抱住我有幾麻煩

行街笑住有幾麻煩

Close to you

共你走先好傾好玩

Together Today Wonderful Life

Together Today Wonderful Life

誠心去求幸福 原來話咁易

系點都要做開心仔

Together Today Wonderful Life

You Gather The Music Till The Sky High

狂風雨 雷暴中 原來未發現

朋友多多齊齊講返句 wonderful life

 

朋友一大堆

Wonderful life

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲