default album img

月亮代表我的心(鋼琴指揮及鋼琴簡版)

勞倫·米凱洛託2013年11月18日

月亮代表我的心(鋼琴指揮及鋼琴簡版) 歌詞

月亮代表我的心(鋼琴指揮及鋼琴簡版) - 勞倫·米凱洛託

你問我愛你有多深

我愛你有幾分

我的情也真

我的愛也真

月亮代表我的心

你問我愛你有多深

我愛你有幾分

我的情不移

我的愛不變

月亮代表我的心

輕輕的一個吻

已經打動我的心

深深的一段情

叫我思念到如今

你問我愛你有多深

我愛你有幾分

你去想一想

你去看一看

月亮代表我的心

輕輕的一個吻

已經打動我的心

深深的一段情

叫我思念到如今

你問我愛你有多深

我愛你有幾分

你去想一想

你去看一看

月亮代表我的心

你去想一想

你去看一看

月亮代表我的心

 

月亮代表我的心