Dahil Sa Lyo (Philippines)

葉麗儀2003年1月24日
歌詞

DAHIL SA LYO (PHILIPPINES) - 葉麗儀 (Frances Yip)

Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit

 

Ng pusong umiibig mandin ay walang langit

 

Atng lumigaya iniwan mosa dusa

 

Tanging ikaw sinta ang akingpagasa

 

Dahil sa iyo nais kong mabuhay

 

Dahil sa iyo hanggang mamatay

Dapat mong tantuin wala nang ibang giliw

 

Puso ko y tanungin ikaw at ikaw rin

 

Dahil sa iyo ako y lumigaya

 

Pagmamahal ay alayan ka

Kung tunay man ako ay alipinin mo

 

Ang lahat ng ito y dahil sa iyo

 

Kung tunay man ako ay alipinin mo

 

Ang lahat sa buhayko

 

Dahil saiyo

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲