LIKEY

TWICE

2017年10月30日

歌詞

TWICE

〈LIKEY〉

詞:블랙아이드필승/전군

曲:블랙아이드필승/전군

編曲:Rado

설렌다me likey

Me likey likey likey

Me likey likey likey

두근두근두근heart heart

Me likey

Me likey likey likey

Me likey likey likey

두근두근두근

자꾸드러내고싶지자꾸만

사소한것하나까지전부다

작은화면속에내가

제일예뻐보이고파

아직은감춰이런내마음꾹꾹

멋부린다는건정말귀찮은거

그렇다고절대

대충할수가없는걸

매일가슴뛰게해

이건네가몰라야만돼

그러면서뻔뻔하게

BB크림파파파

립스틱을맘맘마

카메라에담아볼까예쁘게

이거보면웃어줘

그리고꼭눌러줘

저밑에앙증맞고새빨간

Heart heart

근데좋아요란말은뻔해

내맘표현하기엔부족한데

근데좋아요잠도못자도

지각하게돼도좋은걸

설렌다me likey

Me likey likey likey

Me likey likey likey

두근두근두근heart heart

Me likey

Me likey likey likey

Me likey likey likey

두근두근두근heart heart

숨을훕참아지퍼를올리게

다시한번허리를훕

으라차차차다입었다baby

세상엔예쁜옷이

너무나도많고많아

BB크림파파파

립스틱을맘맘마

카메라에담아볼까예쁘게

이거보면웃어줘

그리고꼭눌러줘

저밑에앙증맞고새빨간

Heart heart

근데좋아요란말은뻔해

내맘표현하기엔부족한데

근데좋아요잠도못자도

지각하게돼도좋은걸

그저바라보고있지

아무말도할수없지

조금만더다가와요

내맘알아줘요

더이상감추고만싶지않아

오늘따라기분이꿀꿀해

안그런척해봐도슬프냬

아무반응없는너땜에삐졌는데

눈치없이친구들이

나오라고부르네

Oh 잠깐만잠깐만

연락이이제야오는걸woo

하루종일기분이왔다갔다

울다가도다시신나서춤추네

설렌다me likey

Me likey likey likey

Me likey likey likey

두근두근두근heart heart

Me likey

Me likey likey likey

Me likey likey likey

두근두근두근heart heart

 

***歌詞來自第三方***

cover
00:0000:00
播放列表

未有加入歌曲