Bua Khao (Thailand)

葉麗儀2003年1月24日
歌詞

BUA KHAO (THAILAND) - 葉麗儀 (Frances Yip)

เห็นบัวขาว

 

พราวอยู่ ในบึงใหญ่

 

ดอกใบ บุปผชาติ

 

สะอาดตา

 

น้ำใส ไหลกระเซ็น

 

เห็นตัวปลา

 

ว่ายวน ไปมา

 

น่าเอ็นดู

 

หมู่ภุมริน

 

บินเวียนว่อน

 

ลอยร่อน ดมกลิ่น

 

กลิ่นเกสร

 

พายเรือน้อย

คล้อยเคลื่อน ในสาคร

 

ค่อยพาจร ห่างไป

 

ในกลางน้ำ

 

พายเรือน้อย

 

คล้อยเคลื่อน ในสาคร

 

ค่อยพาจร ห่างไป

 

ในกลางน้ำ

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲