Sumiregusa (Wild Violet)

Enya2005年11月14日

歌詞

Enya:Sumiregusa

 

Mono no awarē

 

Murasaki iro no hana

 

Haru no hana

 

To fuyu no koyuki

 

Harahara

 

Shizēn no bi kana

Ah Midori no ha to

 

Aki no iro

 

Kaze no koe

 

Tori no saezuri

 

Kanashii umi

Yorokobino umi

Yama

Koishi

 

Ayamegusa

 

Enya:Sumiregusa

 

 

***歌詞來自第三方***