OrLog In

媽咪點解點解

薛家燕, 琳琳2009年7月24日

Lyrics

媽咪媽咪

我地有D嘢問你呀

好呀你地問呀

太陽點樣升起鳥兒點樣高飛

我地點解生於這地球

成日問我 為什麼

啊那 呢個問題嘞就

 

媽咪點解點解媽咪點解點解

媽咪點解點解點解哦

唔明白喔 為什麼

點解世間古怪事冇答案

媽咪

點年解初一唔可以洗頭

點解呢座大廈冇咗13樓

點解我地拗住頭

你就不停笑住口

哈 因為

親愛的孩子

你絕對的需要知

其實各地有些習慣想你知

等你長大了 更加會容易

知道世事如此你便笑又笑

媽咪

點解點解男仔唔可以着裙

點解點解女仔一定要斯文

我地不停不停問

媽咪好似好頭痕

嘿無呀邊度有啫

媽咪點解點解媽咪點解點解

媽咪點解點解點解哦

唔明白喔 為什麼

點解世間古怪事冇答案

 

點解我發燒媽咪皺眉頭

點解我考試媽咪咁擔憂

無論我地點話皮

媽咪點都唔會嬲

你以為啦

親愛的孩子

你絕對的需要知

其實這是母親我心中意思

等你長大了 也不會變遷

關注愛護孩子我是最樂意

媽咪點解點解媽咪點解點解

媽咪點解點解點解哦

唔明白啊 問下啦

想知世間所有事唧答案

媽咪 媽咪

媽咪點解點解點解哦

唔明白哦 為什麼

想知世間所有事唧答案

明白道理 從頭學起

踴躍認真的發問

 

***歌詞來自第三方***