收聽Joyous Celebration的Ngokulandele Msindisi (Album Version)歌詞歌曲

Ngokulandele Msindisi (Album Version)

Joyous Celebration2014年4月14日

Ngokulandele Msindisi (Album Version) 歌詞

Ngokulandele Msindisi (Album Version) - Joyous Celebration

Written by:Enrico Ruggeri

 

Ngokulandela msindisi kuzozonk izinsizi

 

Laph ukhona ngolandela yebo ngizolanda

 

Ngokulandela msindisi wen owachith igazi

 

Noma bonke bekudela ngomsa ngizolandela

 

Nomindlela inameva njengo lwandle lugubha

 

Wayihamba leyo ndlela ngakhongi zolandela

 

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

 

Noma bonke bekudela ngomsangi zolandela

 

Nakuzo izinhlupheko nomangilingwa ngazo

 

Nkosi walithwal impela ngakho ngizolandela

 

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

 

Noma bonke bekudela ngomsangi zolandela

 

Nomi jordan ebilayo ingeye sabekayo naku

Wena wayiwela nami ngizolandela

 

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

Noma bonke bekudela ngomsangi zolandela

 

Ungihol ezinhlungwini nakhona ebuphofini

 

Wahlushwa wazewadelwa ngokho ngizolandela

 

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

 

Noma bonke bekudela ngomsangi zolandela

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

 

Noma bonke bekudela ngomsangi zolandela

 

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

 

Noma bonke bekudela ngomsangi zolandela

 

Ngokulandela msindisi weno wachith igazi

 

Noma bonke bekudela

 

***歌詞來自第三方***