Calon Lan

Katherine Jenkins2005年1月1日
歌詞

Hughes: Calon Lan - Katherine Jenkins

Written by:John Hughes/Traditional

Nid wy'n gofyn bywyd moethus

Aur y byd na'i berlau mân

Gofyn wyf am galon hapus

Calon onest calon lân

 

Calon lân yn llawn daioni

Tecach yw na'r lili dlos

 

Dim ond calon lân all ganu

Canu'r dydd a chanu'r nos

 

Pe dymunwn olud bydol

Hedyn tenois bedois sydd

Golud calon lân rinweddol

Yn dwyn bythol elw fydd

Calon lân yn llawn daioni

Tecach yw na'r lili dlos

 

Dim ond calon lân all ganu

Canu'r dydd a chanu'r nos

 

Hwyr a bore fy nymuniad

Gwyd I'r nef ar adain cân

Ar I dduw er mwyn fy ngheidwad

Roddi I mi galon lân

 

Calon lân yn llawn daioni

Tecach yw na'r lili dlos

 

Dim ond calon lân all ganu

Canu'r dydd a chanu'r nos

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲