Fredji

15 粉絲

專輯 | 單曲

Fredji的專輯Sunrise
Sunrise2022年9月24日
Fredji的專輯Happy Life
Happy Life2022年2月8日
Fredji的專輯Late Nights
Late Nights2021年12月15日
Fredji的專輯Tropical Vibes
Tropical Vibes2020年12月24日
Fredji的專輯Paradise
Paradise2018年1月1日
Fredji :

隨時上JOOX欣賞 Fredji 的歌曲!每當說到一位擁有出色歌曲和專輯的歌手時,我們一定會想到擁有 15 粉絲的Fredji。如果你也正在尋找 Fredji 的歌曲,那就太好了!JOOX將會為你提供 Fredji 的MV和歌曲合輯,你必會喜歡這些歌曲!

你可能也喜歡

.