JOOX金幣特約:送禮攻略

JOOX金幣特約:送禮攻略

相信唔少JOOX資深用家都留意到JOOX送禮熱潮已經由直播蔓延到K歌,想化身「送禮勤」或「收禮勤」,就要收睇呢個送禮攻略!

首先,介紹返用嚟買禮物嘅金幣先! 金幣分為充值幣 (Paid Coins)同 贈幣 (Bonus Coins),充值幣係你真金白銀購買返嚟嘅金幣,而贈幣則係你通過任務或者其他優惠活動獲得嘅免費金幣。

**留意返,贈幣係有使用期限嘅,使用時系統亦會優先扣除最近一批將要過期嘅贈幣。

1) 點撃個人頭像,進入「金幣與禮物」

default column 1205x682 img

2) 你可以於「我的金幣」查閱你現有的金幣數量、購買充值幣或查詢任何換取贈幣的任務資訊。

default column 1205x682 img

3) 金幣到手你就可以隨心所欲咁晌K歌或直播入面送禮喇!

default column 1205x682 img

對住男神(或女神)出手一定要闊綽,小編曾經送過架車出去,鼓勵男神等佢唱多啲~

default column 1205x682 img

除咗可以晌K歌作品或直播間入面睇到收到嘅禮物價值,你亦可以於「我的禮物」頁面查看相關詳情。

default column 1205x682 img