Samuel Feinberg的專輯Russian Piano School. Samuel Feinberg (CD1)

Russian Piano School. Samuel Feinberg (CD1)

Samuel Feinberg, Johann Sebastian Bach1996年5月17日 12 首歌

歌曲列表

有關Russian Piano School. Samuel Feinberg (CD1) :

如果你正在尋找適合的音樂來調整自己的心情,那就上JOOX在線收聽 Russian Piano School. Samuel Feinberg (CD1)吧! 由Samuel Feinberg 和 Johann Sebastian Bach 一同推出的 Russian Piano School. Samuel Feinberg (CD1) 於 1996年5月17日 上架,收錄合共12 首歌曲,每首作品互相配合,造就這張完美的專輯!

.