Listen to Mkhulumsebenzi song with lyrics from Khaya Mthethwa

Mkhulumsebenzi

Khaya Mthethwa, Oasis Worship27 Jul 2018

Lyrics

Mkhulumsebenzi - Khaya Mthethwa/Oasis Worship

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyakholwa

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Sengiyabona

Sonke lesis'khathi kanti bubhizi

Ngaphakathi kwami

Ngigcwele ukungazi

Ngomusa wakho

Nesineke sakho

Njalo mengibheka

Izenzo zami namaphutha ami

Ngizizwa ngathi ngikude nawe

Kuthe mekuphela amandla ami

Wang'bonisa awakh' agcwele

Ngaphakathi kwami

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyakholwa

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyakholwa

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Sengiyabona

Sonke lesis'khathi kanti bubhizi

Ngaphakathi kwami

Ngigcwele ukungazi

Ngomusa wakho

Nesineke sakho

Njalo mengibheka

Izenzo zami namaphutha ami

Ngizizwa ngathi ngikude nawe

Kuthe kuthe mekuphela mkeupela amandla ami

Wang'bonisa awakh' agcwele

Wang'bonisa awakh' agcwele

Ngaphakathi kwami

Ngaphakathi kwami

Ngaphakathi kwami

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyakholwa

Yebo ngiyakholwa

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyabona

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo nagidea

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo nedewa

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo dia kula

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Yebo ngiyabona

Mkhulumsebenzi owenzayo

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Everybody ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Ngiyabona

Mkhulumsebenzi owenzayo

Ngiyabona

Ngiyabona makdao

Ngiyabona

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

Mkhulumsebenzi owenzayo

Kulendawo

Yebo ngiyabona

 

***Lyrics are from third-parties***