Listen to Abantu song with lyrics from Mobi Dixon

Abantu

Mobi Dixon24 Aug 2018

Lyrics

Abantu Ba Jaiva Ekuseni

Abantu Ba Jaiva Emini

Abantu Ba Jai...aaaah

Nabantu ababa Thandayo

Wena umelele

Liphi i-Bhodlela Skeem

Uthi uzo jaiva nabantu obathandayo

Kiphi imali sizophuza

Spend-i mali

Ushiye eye grocer

Ngoba angifuni ukuthi uSpend-i mali

Uqede yonke

Bese uzokhala

Bese uzokhala ooooh

Kiphi imali sizophuza

Spend-i mali

Ushiye eye grocer

Ngoba angifuni ukuthi uSpend-i mali

Uqede yonke

Bese uzokhala

Bese uzokhala ooooh

Maba Jabule Abantu

Maba Jabule Abantu

Maba Jabule Abantu

Jabule, Jabule

Maba Jabule Abantu

Jabule, Jabule

Abantu Ba Jaiva Ekuseni

Abantu Ba Jaiva Emini

Abantu Ba Jai...aaaah

Nabantu aba Thandayo

Wena umelele

Liphi i-Bhodlela Skeem

Uthi uzo jaiva nabantu obathandayo

Kiphi imali sizophuza

Spend-i mali

Ushiye eye grocer

Ngoba angifuni ukuthi uSpend-i mali

Uqede yonke

Bese uzokhala

Bese uzokhala ooooh

Kiphi imali sizophuza

Spend-i mali

Ushiye eye grocer

Ngoba angifuni ukuthi uSpend-i mali

Uqede yonke

Bese uzokhala

Bese uzokhala ooooh

Maba Jabule Abantu

Maba Jabule Abantu

Maba Jabule Abantu

Jabule, Jabule

Maba Jabule Abantu

Jabule, Jabule

Kiphi imali sizophuza

Spend-i mali

Ushiye eye grocer

Ngoba angifuni ukuthi uSpend-i mali

Uqede yonke

Bese uzokhala

Bese uzokhala ooooh

Kiphi imali sizophuza

Spend-i mali

Ushiye eye grocer

Ngoba angifuni ukuthi uSpend-i mali

Uqede yonke

Bese uzokhala

Bese uzokhala ooooh

ayoooo

ayoooo

Jabule, Jabule

Jabule, Jabule

 

 

***Lyrics are from third-parties***