Umlilo

DJ Zinhle, Rethabile23 Aug 2019

Lyrics

K'dala ngibona

Ngiphila kanje

Ndibona, ndiphila kanje

Kungenxa yothando lwakhe

Mehlo wam' avuliwe

Ndlebe zam'zimamele

Mlomo wam'uthetha naye, thetha naye

Nguye yedwa

K'dala ngibona

Ngiphila kanje

Ndibona, ndiphila kanje

Kungenxa yothando lwakhe

Mehlo wam' avuliwe

Ndlebe zam'zimamele

Mlomo wam'uthetha naye, thetha naye

Nguye yedwa

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

 

Nangu lomlilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

 

Umlilo

Umlilo

Umlilo

Lomlilo

Lomlilo

 

Thando lwakho,

Dal'imilingo

Sukum'ishosha

Intando yakho

Abangaboni sebeyobona

Mina angekeke ngikwaz'ukufakazel' omuny'umuntu

Kodw'uthando lwakho

Mina ngizotshel'abaningi

Thando lwakho,

Dal'imilingo

Sukum'ishosha

Intando yakho

Abangaboni sebeyobona

Mina angekeke ngikwaz'ukufakazel' omuny'umuntu

Kodw'uthando lwakho

Mina ngizotshel'abaningi

 

Nangu lomlilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

 

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

Kwavuth'umlilo nama langabi

Kwavuth'umlilo

Nangu lomlilo

 

Nangu lomlilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

Lomlilo, lilo, lilo, lilo, lilo, lilo

Hayi lom'lilo

 

 

***Lyrics are from third-parties***