เนื้อเพลง

เพลง: แพ้

ศิลปิน: ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เธอก็ได้รู้ ได้ดูเข้าใจได้เห็น

ไอ้ตัวฉันมันเป็นแค่เพียง คนประหลาด

ใครก็คัดค้าน ก็การที่เธอกับฉันจะคู่กัน

มันเป็นเรื่องราว ที่ลำบาก

เธอรู้ดี เส้นทางที่ฉันเดินไป

ถ้ามองการณ์ไกล ก็คงจะรู้ว่ามันไม่แน่นอน

จะเสี่ยงไหม

แต่เธอว่าเธอไม่ฟังใคร เธอชอบใจฉันตรงที่ใจ

ไม่ใช่เรื่องเงิน เรื่องทอง เรื่องของนอกกาย

ก็ฉันเอง ไม่ได้ทำเป็นเล่นตัว

เพียงแต่กลัวว่าเธอ จะต้องมาเสี่ยงกับฉัน

แต่ถ้าเธอมั่นใจ เธอแน่ใจ

ก็ฟังนะเธอ ฟังนะเธอ

ตกลงจะรัก เธอคนเดียวตลอดไป

ก็แพ้ใจเธอคนนี้

ทำให้เห็น ว่าตัวฉันเองก็มีดี

จะรักคนนี้คนเดียว

ตกลงจะรักเธอคนเดียวตลอดไป

ก็แพ้ใจเธอคนนี้

จะทำให้เห็น ว่าตัว ฉันเองก็มีดี

จะรักคนนี้คนเดียว

เธอรู้ดี เส้นทางที่ฉันเดินไป

ถ้ามองการณ์ไกล ก็คงจะรู้ว่ามัน ไม่แน่นอน

จะเสี่ยงไหม

แต่เธอว่าเธอไม่ฟังใครเธอชอบใจฉันตรงที่ใจ

ไม่ใช่เรื่องเงิน เรื่องทองเรื่องของนอกกาย

ก็ฉันเอง ไม่ได้ทำเป็นเล่นตัว

เพียงแต่กลัวว่าเธอ จะต้องมาเสี่ยงกับฉัน

แต่ถ้าเธอมั่นใจ เธอแน่ใจ

ก็ฟังนะเธอ ฟังนะเธอ

ตกลงจะรัก เธอคนเดียวตลอดไป

ก็แพ้ใจเธอคนนี้

จะทำให้เห็น ว่าตัว ฉันเองก็มีดี

จะรักคนนี้คนเดียว

ตกลงจะรัก เธอคนเดียวตลอดไป

ก็แพ้ใจเธอคนนี้

จะทำให้เห็น ว่าตัว ฉันเองก็มีดี

จะรักคนนี้คนเดียว

ตกลงจะรักเธอคนเดียวตลอดไป

ก็แพ้ใจเธอคนนี้

จะทำให้เห็น ว่าตัว ฉันเองก็มีดี

จะรักคนนี้คนเดียว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***