ใกล้ (Acoustic Pop Version)

Scrubb30 เม.ย. 2009

เนื้อเพลง

Near (Klai) (Acoustic Pop Version) - Scrubb (สครับบ)

ใกล้ เกินกว่า

ที่จะพูดคำใดๆออกไป

 

ใกล้เกินกว่า

 

จะมองเห็นใคร

 

เมื่อเราใกล้ จนอยาก

 

จะหยุดหายใจ

 

ใกล้ จนมีแต่เธอกับฉัน

วันนี้เท่านั้น

 

อาจเป็นเพราะ

ว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน

 

อาจเป็นเพราะ

 

ว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน

 

เพราะเธอยังไม่เคย

 

ได้รู้มันเป็นยังไง

 

และฉันไม่เคยเข้าใจ

 

ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น

ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง

 

วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ

 

วันนั้นเธอยังไม่เคย

 

ฉันก็ยังไม่เคย

 

ไม่รู้มันเป็นยังไง

 

หยุดตัวเองทำไม

 

เมื่อเราใกล้ จนอยาก

 

จะหยุดหายใจ

 

ใกล้ จนมีแต่เธอกับฉัน

วันนี้เท่านั้น

 

อาจเป็นเพราะ

ว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน

 

อาจเป็นเพราะ

ว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน

 

เพราะเธอยังไม่เคย

ได้รู้มันเป็นยังไง

 

และฉันไม่เคยเข้าใจ

 

ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น

ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง

 

วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ

 

วันนั้นเธอยังไม่เคย

 

ฉันก็ยังไม่เคย

 

ไม่รู้มันเป็นยังไง

 

จะหยุดตัวเองเพื่อ ใคร

 

เพื่อใคร หยุดตัวเองทำไม

 

ทางเดินมีสองทาง

 

เราคงต้องตัดสินใจ

 

เราจะไปทางไหนกันดี

 

จะอยู่ หรือไป

 

อาจเป็นเพราะ

 

บังเอิญได้เจอฉัน

 

อาจเป็นเพราะ

ว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน

 

เพราะเธอยังไม่เคย

 

ได้รู้มันเป็นยังไง

 

และฉันไม่เคยเข้าใจ

 

ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น

ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง

 

วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ

 

วันนั้นเธอยังไม่เคย

 

ฉันก็ยังไม่เคย

 

ไม่รู้มันเป็นยังไง

 

จะเดินกันต่อไปไหม

อาจเป็นเพราะ

ว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน

 

อาจเป็นเพราะ

ว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน

 

เพราะเธอยังไม่เคย

 

ได้รู้มันเป็นยังไง

 

และฉันไม่เคยเข้าใจ

 

ใครที่มาเอาไป

 

ด้วยกัน

 

หยุดตัวเองทำไม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***