ยินดีไม่มีปัญหา

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

ยินดีไม่มีปัญหา - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by:ประชา พงศ์สุพัฒน์/อัสนี โชติกุล

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

การโน่นการไหนไม่ยุ่งเกี่ยว

ยุ่งอยู่คนเดียวก็พอแล้ว

พ่อแม่ทำมาไว้เป็นแนว ไอ้ที่ดีแล้วก็ทำไป

 

แม่สั่งให้เรารู้คุณคน ลำบากลำบน อดทนไว้

ตัวข้ายินดีที่เป็นไทย

ผู้ใหญ่มาเยือน ยกมือไหว้

 

สวัสดีครับ

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง

พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง

เกิดมา ดี ใจ จัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ

ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

พ่อสั่งให้ดีให้จงได้ ตั้งอกตั้งใจไม่รอช้า

อันว่ายินดีก็ปรีดา ช่างสุขอุราแสนยินดี

 

เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง

พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง

เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ

ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี

เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง

พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง

เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ

ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***