คนกับหมา

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ1 มิ.ย. 1987

เนื้อเพลง

เพลง: คนกับหมา

ศิลปิน: พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ

 

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมานำทาง

 

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมานำทาง

 

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก

บางคนก็ออกมาร่างพิการ

สมบัติติดตัวคือสังขาร

ทนทรมานกันต่อไป

อย่างฉันนี่เกิดมาตาบอด

ตาบอดมองไม่เห็น

จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น

อยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดา

 

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมานำทาง

 

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมานำทาง

 

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก

บางคนก็ออกมาร่างพิการ

สมบัติติดตัวคือสังขาร

ทนทรมานกันต่อไปนะ

อย่างฉันนี่เกิดมาตาบอด

ตาบอดมองไม่เห็น

จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น

อยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดา

 

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมานำทาง

 

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมานำทาง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***