น้ำค้างเดือนหก

สายัณห์ สัญญา3 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

น้ำค้างเดือนหก - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media/Anonymous

 

น้ำค้างเดือนหก ตกแล้ว

 

น้องเอยน้องแก้ว

 

เจ้าไม่หนาวบ้างหรือไร

 

เมื่อไหร่จะหาเพื่อนมา

ช่วยจับคันไถ

 

รู้ตัว หรือเปล่าว่าใคร

 

คนหนึ่งชอบน้อง

 

น้ำค้างที่หยาดจากฟ้า

 

เหมือนเป็นสัญญา

 

ปรารถนาคู่รักครอง

 

หากพี่เสนอแล้วเธอ

 

ไม่ตอบสนอง

 

น้ำค้างคงเป็นน้ำคลอง

 

คู่ครองคงเป็นคู่จาง

 

ห้องจะกลายเป็นรังหนู

 

เรือนหอที่รอรักอยู่

 

จะกลายเป็นเรือนร้าง

 

ข้าว ที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง

 

ก็เหมือนก้อนดินที่วาง

 

อยู่ตามท้องนา

 

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว

 

วับวาวเหมือนแก้ว

พรั่งพราวแพรว

บนยอดหญ้าคา

 

แม่หยดน้ำค้าง

 

รักนางขอปรารถนา

 

ถึงใครจะมองไร้ค่า

 

พี่อยากได้มาไว้ครอง

 

ห้อง จะกลายเป็นรังหนู

 

เรือนหอที่รอรักอยู่

 

จะกลายเป็นเรือนร้าง

 

ข้าว ที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง

 

ก็เหมือนก้อนดินที่วาง

 

อยู่ตามท้องนา

 

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว

 

วับวาว เหมือนแก้ว

พรั่งพราวแพรว

บนยอดหญ้าคา

 

แม่หยดน้ำค้าง

 

รักนางขอปรารถนา

 

ถึงใครจะมองไร้ค่า

 

พี่อยากได้มาไว้ครอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***