คนสุดท้าย

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

คนสุดท้าย - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by:วีรภัทร์ อึ้งอัมพร/อาทิตย์ สาระจูฑะ

 

ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน

 

ไม่เคยอ่อนให้ความรักเลย

 

จะมีใครใครมากมายคุ้นเคย

 

แต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอ

 

ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง

 

ว่าเธอมีความหมายเพียงใด

 

กับคนที่ใจมันด้านชา

 

ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง

 

จากวันนี้และทุกเวลา

 

จะมีแต่คำว่ารักเธอ

 

จากฉันคนเดิม

 

จากรักไม่เป็น

 

จะขอเป็นคน

 

ที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหน

 

จากนี้คือเธอ

 

จากนี้จนวันตาย

 

เธอคือสุดท้าย

 

ของทั้งชีวิตและหัวใจ

 

จากฉันคนเดิม

 

จากรักไม่เป็น

 

จะขอเป็นคน

 

ที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหน

 

จากนี้คือเธอ

 

จากนี้จนวันตาย

 

เธอคือสุดท้าย

 

ของทั้งชีวิตและหัวใจ

 

ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง

 

ว่าเธอมีความหมายเพียงใด

 

กับคนที่ใจมันด้านชา

 

ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง

 

จากวันนี้และทุกเวลา

 

จะมีแต่คำว่ารักเธอ

 

จากฉันคนเดิม

 

จากรักไม่เป็น

 

จะขอเป็นคน

 

ที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหน

 

จากนี้คือเธอ

 

จากนี้จนวันตาย

 

เธอคือสุดท้าย

 

ของทั้งชีวิตและหัวใจ

 

ไม่ว่าวันไหน

 

ไม่ว่าเมื่อไร ฉันรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***